Custom Search

Welcome to Cambodia!

Welcome to Cambodia!

Tourism Upcoming Events in Cambodia

Popular Posts

Confucius Quotes

Translate

Tuesday, February 10, 2015

My Beloved Olympic Stadium អូឡាំពិចស្នេហ៍ខ្ញុំ

Links to this post


ព្រលឹមប្រលោម                 សមមេឃភ្លឺថ្លា
រស្មីសុរិយា                        ចារជាថ្ងៃថ្មី
ទស្សនាកន្លែង                   ចែងចិត្តភក្តី
ជាប់ស្នេហ៍នឹងថ្លៃ                ទីអូឡាំពិច។

ឱ!​កីឡាដ្ឋាន                      មានមន្តដូចផ្កា
ពេលឃើញកាលណា          ចិន្តាមេត្រី
ស្រស់ដូចរូបបង                 ស្រស់សមពេកក្រៃ
រកអ្នកដទៃ                        នឹងផ្ទឹមពុំបាន។

ពហុកីឡា                         ដ្ឋានដានស្នាដៃ
ខេមរាសាមគ្គី                    ពីសង្គមចាស់
ស្ថាបត្យកម្ម                       ប្រវត្តិសាស្ត្រ
ជាតិខ្មែរល្អល្អះ                   រដ្ឋរាស្ត្រនិយម។

៦៣ដីលាស់                      ផ្លាស់មុខមាត់ថ្មី
កូនខ្មែរចរណៃ                   ច្នៃអូឡាំពិច
វណ្ណម៉ូលីវណ្ណ                    ស្មារតីដូចពេជ្រ
គូរប្លង់រំលេច                      ឈ្លេចសាងនគរ។

៦៤សម្រេច                       កិច្ចសាងកីឡា
ពហុថ្លៃថ្លា                         ដ្ឋានកាយសម្ព័ន្ធ
ប្រុសស្រីជិតឆ្ងាយ              គ្រប់កាយរួសរាន់
ស្រស់គ្រប់ជំនាន់                លាន់កីឡាជាតិ។

៦៥ចាំងជះ                        ប្រុសស្រីបានសុខ
ជ័យព្រះប្រមុខ                   លោកលើកស្ទួយជាតិ
គ្រប់កាយសម្ព័ន្ធ                 ជាតិអន្តរជាតិ
ខំប្រឹងខ្មីឃ្មាត                    សាងជាតិបរិបូណ៌។

ស្នូរហ៊ោទះដៃ                    សម្រែកជាតិខ្មែរ
៦៥ហូរហែ                        រចនាប្រែពណ៌
ទាហាននិស្សិត                  ហាត់ប្រាណកំដរ
លោកហ្សាលដឺហ្គោល        ជាទស្សនីយភាព។

នេះនឹករឿងចាស់               គួរអោយលំនឹង
ជាក្តីរំពឹង                          ថានឹងថ្លៃថ្នូរ
ស្នាមស្នេហ៍ស្និទ្ធិស្នាល        ជាទីបណ្តូល
សុខភាពជាស្នូល                ស្ទួយកីឡាជាតិ។

អូឡាំពិចអើយ                   អ្នកល្អម៉ត់ហ្មង
អរគុណដល់បង                 ចងអនុស្សា
រីអស់ចាស់ក្មេង                  វង្វេងស្នេហា
សាយ័ណ្ហសុរិយា                យាត្រាហាត់ប្រាណ។

ថ្ងៃជ្រេទៅហើយ                 អូនសូមលាសិន
លាកែវមាសឆ្អិន                 បណ្តូលស្នេហា
លើកទូរស័ព្ទដៃ                  ថតជាសច្ចា
សម្រស់រៀមរ៉ា                   ពេជ្រក្រុងភ្នំពេញ។


និពន្ធដោយៈ ប៉ុក បញ្ញាវុធ (០៩.០២.២០១៥)

Tuesday, February 3, 2015

Lakhorn Niyeay Khmer Oldies - Kompong Thom Chumrum Chet By フイ メアス Huy Meas and Staff at National Radio in Phnom Penh

Links to this post


Frankly speaking, Lakhorn Niyeay used to be the most popular type of entertainment before Pol Pot Regime in Cambodia which destroyed everything including life of most radio host and artists. Among them, Huy Meas (フイ メアス or ហួយ មាស រាជធីតាវោហារមាស សំឡេងរនាតឯក ) was so famous with the strong tiny sweet voice as you could listen to her voice in this Lakhorn Niyeay Khmer - Kompong Thom Chumrum Chet (コンポントム の心).

At the beginning of this special radio story, you will hear the sweet female voice, known as Neary Phal (Huy Meas). This story covers the life of the rural girl in Kompong Thom Province having a brother as a soldier, Nora. Neary Phal sings very softly that is the sweetest voice from our oldies singer. She is considered to get the golden voice by our older people in her generation. In this story, she expresses the shyness to a man living in her house, but traditionally not allow him to get into her room. Why? Because a man is mostly naughty to woo the girl naturally and that's why the man is not permitted to get into the room or with the girl alone. This could lead to something matters in our society. It does happen as Neay Eysal tries to take advantages of a girl; however, Neary Phal representing the Khmer girl who must protect her dignity following the culture. Next, Neary Phal awakes her youngest brother, Nory, to help her cleaning the house. With this part, the author wants everyone to be hard-working and not to sleep so late since it's the waste of time and the Khmer tradition to prepare the house before Khmer New Year Day. You see! Her parents go to the pagoda since the dawn showing the older people in Cambodia always go to pagoda for our cultural practices. Later, a friend of Nora coming from Phnom Penh with him, Keo Sothea, is so polite to talk more about our hospitality. The author wants to reflect about how each child should be educated about the good manner to welcome the guest! One part on the top of Phnom Sontuk revealing the true conversation between Sothea and Neary Phal about the reality in Khmer society from that generations to present. I do love this story and how our oldies artists perform with the best talent that no one could cover now! I do wish to have such kind of Huy Meas's voice! She is so talent! This Lakhorn Niyeay is so educational to all Khmer people that is worth to be valued and preserved!

In short, this story is the best one for all generations to learn about life preparation in term of our tradition and culture. Similarly, those oldies artists including Huy Meas is so talent to leave us the best records to listen. We, Cambodian, must preserve the best entertainment reflecting the core value of our society.

By: POK Panhavuth


DynamicCambodia